Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2016)

​Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği ve buna yakın diğer bilim dalları hızla değişmekte ve gelişmektedir.​ Bu gelişme ve değişime ayak uydurmak, bölümlerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve ülkemizin geleceğine katkı sağlamak için 20 yıldır Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları toplantıları düzenlenmektedir. Bu yıl ise bu toplantının 30. düzenlenecektir. Bu toplantılarda üretilen yararlı sonuçların sadece bölüm başkanları arasına değil tüm akademisyenlere de aktarılmasının daha uygun olacağı değerlendirildiğinden, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) toplantıları ile birlikte UBMK konferanslarının düzenlenmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, 20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde Uluslararası Bilgi​sayar Bilimleri ve Mühendisliği ​Konferansı (UBMK 2016) düzenlenecektir.

Bu yıl düzenlenen konferansın amacı; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım, Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve benzer alanlarında çalışan akademisyenler, araştırmacılar, ilgi duyanlar ile kamu ve sektör çalışanlarını bir araya getirmek; yapılan yeni ve farklı araştırmaları, çalışmaları, uygulamaları ve düşünceleri paylaşmak; üniversite-kamu-sektör işbirliklerini artırmak; ve karşılaşılan sorunlara ortak çözümler bulmaktır.

UBMK 2016’nın bu yılki ana konusu, bugün için sistemlerde ve kullanılan uygulamalarda meydana gelen zafiyetler, açıklıklar ve performans sorunlarının çoğunun yazılım veya yazılım ilişkili hususlardan meydana gelmesinden olayı “Yazılımda Kalite ve Güvenlik” olarak belirlenmiştir. Ancak, sunulacak bildiriler bu alanla sınırlı olmayıp, Bilgisayar Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Güvenliği Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği gibi konuları da kapsamaktadır.

Konferans Düzenleme Kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az iki​ hakem tarafından değerlendirilecektir. Sözlü ve poster sunumları için kabul edilen bildiriler, Konferans Bildiriler Kitabında basılacaktır. Seçilen bildiriler ise başta Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, International Journal of Information Security Science  gibi dergilerde yayımlanacaktır.

​Konferansta ele alınacak konular aşağıda sıralanmıştır. Konular bununla sınırlı olmayıp Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin gelişimine katkı sağlayacak her alandan bildiri kabul edilecektir.

Konferans Konuları:

Eğitim, Strateji ve Politikalar

 • Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Eğitimi
 • Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Eğilimler
 • Lisansüstü Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon
 • Ülke Stratejileri ve Politikaları
 • Bilişim Sistemlerinde Sertifikasyon ve Denetim
 • Mühendislik ve Sosyal Sorumluluk

Temel Konular

 • Bilgisayar Mimarileri
 • Veri Yapıları
 • Programlama Dilleri
 • İşletim Sistemleri ve Uygulamaları
 • Yazılım Mühendisliği
 • Veritabanları Teknolojileri, Uygulamaları ve Güvenliği
 • Bilgi Teorisi
 • Yapay Zeka ve Uygulamaları
 • Web ve Veri Madenciliği
 • Web Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları
 • Algoritmalar ve Algoritmik Tasarımlar
 • Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği

Diğer ve Güncel Konular

 • Bulut bilişim, uygulamaları ve güvenliği
 • Nesnelerin İnterneti, uygulamaları ve güvenliği
 • Gezgin (Mobil) teknolojiler, uygulamalar, güvenlik
 • Arama Motorları, Teknolojileri, Uygulamaları ve Tehditleri
 • Adli Bilişim
 • Kriptoloji ve Kripto Analiz
 • Anlamsal web
 • Doğal Dil İşleme
 • Çevreci Bilişim
 • Yazılım Tanımlı Ağlar
 • Google Mühendisliği
 • Veri Bilimi
 • e’li, m’li veya u’lu uygulamalar
 • Mobil Teknolojiler, Programlama, Uygulamalar, Tehditler
 • Telif Hakları Koruma Yaklaşımları
 • Büyük Veri Merkezleri ve Uygulamaları
 • Açık Kaynaklar
 • Sanal Makinalar ve Çözümler
 • Yeni Nesil İnternet Teknolojileri ve Protokolleri
 • Bilişim Hukuku
 • Bilişim Teknolojileri
 • Yönetişim
 • Bilişim Sistemleri Standartları
 • M2M ve Endüstri 4.0
 • Silikon İçerisinde Uygulamalar

Kimler Katılmalı

Konferansa, ​ bilgisayar bilimleri ve mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgi güvenliği mühendisliği ile bu alanlara yakın bilim dallarında; eğitim alan öğrenciler, üniversite ve araştırma kurumlarında görev alan öğretim elemanları, araştırmacılar, çalışma yapanlar, strateji ve politika geliştirenler ile sektör, meslek örgütleri ve kamu çalışanları katılmalıdır.

Kayıt

Konferansa katılım, konuya ilgi duyan herkese açık olup ücretsizdir. Konferansa katılım için kayıt yaptırılması zorunludur.

Konferans Katılım Belgesi

Tüm katılımcılara konferans sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Konferans Bildiri Kitapçığı

Konferansa sunulan bildiriler Elektronik Bildiriler Kitapçığında yayımlanacaktır. Bu kitap BMBB’nin resmi web sayfasında (www.bmbb.info) ve konferans web sitesi www.ubmk.org adresinde yayımlanacaktır.

Konferans Dili

​Türkçe ve İngilizce olacaktır. (Türkçe veya İngilizce bildiriler kabul edilmektedir. Türkçe bildiriler Türkçe, İngilizce bildiriler İngilizce olarak sunulacaktır)

Konferans Katılım Ücreti

​Konferansa bildirili katılım ücretsiz olacaktır.

Konferans Önemli Tarihleri

Konferans ile ilgili önemli tarihler aşağıda verilmiştir.

15 Ağustos 2016

1 Ağustos 2016

Bildiri Gönderim Son Tarih (Uzatıldı)

Bildiri Gönderim Son Tarih

23 Haziran 2016 Özel Oturum/Çalıştay/Eğitim/Panel Önerisi Son Tarih
30 Temmuz 2016 Özel Oturum/Çalıştay/Eğitim/Panel Önerisi Kabul Bildirim Tarihi
5 Eylül 2016

1 Eylül 2016

Bildiri Kabul/Ret Açıklama Tarihi (Uzatıldı)

Bildiri Kabul/Ret Açıklama Tarihi

20 Eylül 2016 Baskıya Hazır Bildiri Gönderim için Son Tarih
1 Ekim 2016 Taslak Programın Yayımlanması
20-21-22-23 Ekim 2016 Konferans Tarihleri

Konferansa katılım ve katkılarınızı bekliyoruz. Her türlü bilgiye  www.ubmk.org  adresinden erişebilir ve bizlere önerilerinizi iletebilirsiniz.

UBMK 2016 Organizasyon Komitesi